top of page
  • NSP LPRU

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน NSP Innovation Fair 2022

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน NSP Innovation Fair 2022 และ NSP Showcase 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 และ 30 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยภายในงานมีบูธจำหน่ายสินค้า และนวัตกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกาศรางวัล NSP INNOVATION AWARD 2021 พร้อมชมผลงาน “สุดยอดนักธุรกิจนวัตกรรม” และ “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์”

วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธขายสินค้าภายในงานด้วย
หากสนใจผลิตภัณฑ์เห็ดครูกานต์ สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

Facebook เห็ดแปรรูปตราครูกานต์ Krukan's Mushroom

Shoppee MushroomKrukarn


รูปภาพเพิ่มเติม40 views0 comments
bottom of page